Έλεγχος Ποιότητας Καφέ 

Ίσως από τα πιο βασικά κομμάτια της επιχείρησης. Με προγραμματισμένες τακτικές επισκέψεις εξειδικευμένο προσωπικό διενεργεί έλεγχους ποιότητας των μηχανών καφέ, των μύλων και οποιοδήποτε παράγοντα επηρεάζει την ποιότητα του καφέ. Επιτόπου γίνονται οι ανάλογες ρυθμίσεις και βελτιώσεις ούτως ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι πάντα το τέλειο.

velos

Print Friendly, PDF & Email